Dent Çekmeköy
Diş Kliniğinin tasarımının yapılması, projelendirilmesi ve uygulaması.
2014